Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to proces niezwykle istotny zarówno dla właścicieli, inwestorów, jak i osób planujących zakup czy sprzedaż nieruchomości. Stanowi podstawę podejmowania decyzji dotyczących cen, kredytów hipotecznych, inwestycji oraz rozstrzygania sporów sądowych. Jest to proces kompleksowy, który uwzględnia wiele czynników i metod, aby ustalić realną wartość danej nieruchomości.

Wycena nieruchomości to szacowanie jej wartości na podstawie analizy różnorodnych elementów. Obejmuje ona ocenę fizycznych, ekonomicznych, społecznych oraz prawnych aspektów danego terenu, budynku czy gruntów. Nie ma jednej uniwersalnej metody wyceny, ponieważ każda nieruchomość jest unikalna, a wartość zależy od wielu czynników.

A ramp along a curved wall in the Kiasma Museu, Helsinki, Finland

Metody Wyceny

Metoda Kosztowa

Ta metoda opiera się na kosztach budowy lub odtworzenia nieruchomości. Bierze pod uwagę wartość ziemi oraz koszty związane z budową lub odtworzeniem obiektu, uwzględniając jego wiek, stan techniczny i inne czynniki.

Metoda Porównawcza Metoda Dochodowa

Jedną z powszechnie stosowanych metod jest metoda porównawcza, oparta na porównaniu danej nieruchomości z podobnymi obiektami na rynku. Ocenia się podobne cechy, takie jak lokalizacja, wielkość, stan techniczny, co pozwala na określenie wartości na podstawie cen innych, podobnych nieruchomości.

Metoda dochodowa bierze pod uwagę dochód, jaki nieruchomość może generować, na przykład w przypadku wynajmu. Szacuje się przyszłe przychody i koszty związane z nieruchomością, co pozwala na określenie wartości, jaka wynika z jej potencjału dochodowego.

White abstract geometric artwork from Dresden, Germany

Proces Wyceny

Proces wyceny nieruchomości rozpoczyna się od zebrania danych o badanej nieruchomości. Następnie wykorzystuje się odpowiednie metody, zbiera informacje rynkowe oraz analizuje wszelkie istotne czynniki. W rezultacie uzyskuje się szacowaną wartość nieruchomości.

Sprawdź nasze usługi aby dowiedzieć się jakie dokumenty potrzebujesz do wyceny.

Kontakt

Monika Radzikowska

+48 698 916 103

 +48 (22) 299 33 26 

monika.radzikowska@onet.eu

Wojciech Turzyński

+48 508 303 558

rzeczoznawca.wawa@gmail.com

White abstract geometric artwork from Dresden, Germany
ZADZWOŃ