Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości:

 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z kartoteki/ rejestru budynków/ lokali,
 • dokumenty budynków do wglądu lub kserokopie/skany z Książek Obiektu Budowlanego (KOB),
 • dokumentacja budynków jaką posiada podmiot np. pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie na budowę, projekt architektoniczny, przeglądy techniczne, certyfikaty do dźwigów, chłodni, tanków, zbiorników, suwnic itp.
 • umowy najmu/podnajmu nieruchomości zawarte na nieruchomości ze stawkami i okresem trwania (mogą być umowy bez danych najemcy),
 • koszty utrzymania nieruchomości w ruchu (jeśli dotyczy): podatek od nieruchomości (deklaracja i decyzja), opłata za użytkowanie wieczyste, koszty remontów bieżących w ujęciu rocznym, roczne koszty netto zarządzania nieruchomością itp.
 • oględziny nieruchomości oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów,

Dokumenty potrzebne do wyceny środków trwałych:

 • zestawienie środków trwałych z podaniem wartości początkowej, daty zakupu, umorzenia i wartości księgowej na dany dzień,
 • karty środków trwałych do wglądu lub ksero/skany (w przypadku samochodów dodatkowo przebieg i badania techniczne np. ksero/skan dowodu rejestracyjnego z informacją o aktualnym przebiegu),
 • inne istotne dokumenty dotyczące środków trwałych,
 • oględziny i dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów

Skontaktuj się z nami

Wojciech Turzyński

e-mail: rzeczoznawca.wawa@gmail.com

tel. kom. +48 508 303 558

Monika Radzikowska

tel. kom. +48 698 916 103

e-mail: monika.radzikowska@onet.eu

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody
ZADZWOŃ